Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa św. Augustyna

Panie Jezu, niech poznam siebie, niech poznam Ciebie.
Niech niczego nie pragnę oprócz Ciebie.
Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie.
Niech czynię wszystko ze względu na Ciebie.
Niech poniżam siebie, a wywyższam Ciebie.
Niech myślę tylko o Tobie.
Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.
Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę od Ciebie.
Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie.
Niech zawsze pragnę iść za Tobą.
Niech uciekam od siebie, a uciekam się do Ciebie, bym zasłużył na obronę przez Ciebie, bym się znalazł miedzy wybranymi przez Ciebie.
Niech nie ufam sobie a ufność pokładam w Tobie.
Niech będę posłuszny przez wzgląd na Ciebie.
Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.
Niech będę ubogi z miłości do Ciebie.
Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.
Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie.
I na wieki radował się Tobą.
Amen.

Modlitwa Piotrowa i Apostołów

Ty jesteś święty, Panie, Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
raju szczęścia, królewskiego berła,
wystawnej miłości, pewnej nadziei...
 
Ty jesteś święty, Panie Boże,
Ty jesteś „Królem nad królami i Panem nad panami.
Ty jeden posiadasz nieśmiertelność.
Ty zamieszkujesz światłość niedostępną której żaden z ludzi nie widział” (por. 1Tm 6,15-16).
Ty przechadzasz się na skrzydłach wiatru (Ps 104,3),
Ty stworzyłeś niebo, ziemię i morze, i wszystko, co w nich istnieje (Dz 4,24).
Jako swych posłów używasz wichry jako sługi - ogień i płomienie (Ps 104,4).
Ty stworzyłeś człowieka na Twój obraz i podobieństwo (Rdz 1,26),
Ty piędzią wymierzyłeś niebiosa i całą ziemię miarką (Iz 40,12).
Tak, Twoje dzieła są piękne w Twojej obecności.
 

/Modlitwa zwana „Piotrową i innych apostołów” – papirus pierwszego kościoła/

Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Na dużych paciorkach: "O Jezus, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego".

Na małych paciorkach: "O, mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi".

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Czytaj więcej: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa