Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jak się włączyć w formację i wejść do małej grupy?

     W czasie pierwszego okresu formacji do małej grupy może przystąpić każdy, kto chciałby doświadczyć wzrostu i „bycia” we wspólnocie. To właśnie mała grupa stwarza najlepszą okazję do poznania innych i poczucia się częścią wspólnoty (buduje międzyludzkie więzi). Do grupy można włączać się w miarę możliwości przez cały rok, a szczególnie po kursach Nowe Życie, gdy powstają nowe małe grupy.

·         Treścią formacji ewangelizacyjnej (wstępnej) jest dzielenie się Słowem Bożym, a także tematy obejmujące podstawowe prawdy ewangeliczne, nauczanie apostolskie i chrześcijański wzrost. Po zakończeniu tego etapu proponujemy udział w serii spotkań dotyczących modlitwy wspólnotowej (Szkoła Modlitwy).

·         W czasie trwania formacji ewangelizacyjnej uczestnicy powinni również wziąć udział w kursie „Nowe Życie”, który jest pierwszym elementem programu formacji Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja. Polecamy także udział w kursie Emaus.

·         Na tym etapie grupy spotykają się najczęściej w trybie cotygodniowym.

·        Po formacji wstępnej uczestnik może podjąć decyzję dalszej formacji we wspólnocie decydując się na wejście do grupy formacji stałej. Taka osoba może też włączyć się w diakonię modlitwy lub osłonową i podejmować różne posługi we wspólnocie.

·         Aby włączyć się w formację małej grupy wystarczy zgłosić się po środowym spotkaniu modlitewnym do lidera wspólnoty lub wyznaczonego animatora.