Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kim jesteśmy?

Doświadczylismy, ze Jezus Zmartwychwstały zmienia życie ludzi. Widzielismy jak zmienia innych i jak zmienia nas. Zamiast lęku pokój. Zamiast zagubienia sens. Zamist pustki miłość. Chcemy zaświadczyć o tym co się dokonało w nas i jaką przemianę  widzieliśmy w innych, którzy Go spotkali. Świadectwo o Jezusie ma prowadzić do doświadczenia spotkania z Nim. Chcemy też innych uczyć jak mówić o Jezusie. W tym celu powstała Szkoła Ewangelizacji (SE) śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Kim jesteśmy?

Duchowość SE

Duchowość SE wyraża się w postawie ucznia Jezusa, który staje się na wzór Mistrza głosicielem Ewangelii z wykorzystaniem metod i środków, z których korzystał Jezus.

Nasze czasy wymagają nowej gorliwości, a także nowych metod, środków wyrazu, nowej ekspresji i nowej mentalności by przekazywać prawdę o Królestwie Bożym.

Tożsamość Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA) wyraża zamieszczone obok logo, w którym każda część określa elementy duchowości szkoły.

Czytaj więcej: Duchowość SE

SESA i ekipa stała

Pracujemy według programu formacji Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (sesa). Mamy ekipę, która tworzy trzon szkoły oraz  grupę współpracowników SNE głównie z naszych wspólnot.

Czytaj więcej: SESA i ekipa stała

Jak rozumieć czym jest NOWA EWANGELIZACJA?

Ojciec święty Jan Paweł II na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji - "patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu" (Haiti 9.03.1983).

Ewangelizacja nowa w zapale to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary.

Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza - jest to propozycja dla każdego człowieka na dziś. Nową metodą jest też zaangażowanie każdego członka Kościoła, a zwłaszcza  świeckich do tego dzieła.

Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego. Chodzi o to, aby głosić Dobrą Nowinę językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Różne sposoby przekazu Ewangelii wypływają z pojęcia "inkulturacja" i mają służyć rozgłaszaniu całej treści objawionej prawdy.