Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Nowe Życie - grudzień 2015

Dzięki gościnności frańciszkanów oraz wspólnoty modlitewno ewangelizacyjnej św. Charbela, 11-13 grudnia 2015 r. odbył się kurs Nowe Życie. Miejscem kursu były salki tuż obok Kościoła św. Antoniego, przy ulicy Kasprowicza we Wrocławiu. Kurs prowadziła Ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Apostołów Piotra i Pawła, złożona z osób ze wspólnoty św. Charbela oraz ze wspólnoty Dom Na Skale. W kursie uczestniczyło 70 osób. W czasie rekolekcji doświadczyliśmy miłości Boga Ojca, zbawienia, który mamy w Jezusie Chrystusie oraz mocy Ducha Św, który przenikał nasze serca. Chwała Panu, który działał z mocą pośród Nas!

Świadectwa uczestników :

Podczas kursu Pan konkretnie wyznaczył mnie i posłał do tego, abym działała we wspólnocie. Dostałam zapewnienie, że to jest moja droga i że to jest dla mnie prawdziwym pokarmem.
Dziękuję Ci Jezu!
Kasia, 32 lata

 

Kurs SNE „Nowe Życie” otworzył mnie na przyjęcie Ducha Świętego. Zauważałem Jego obecność w życiu, lecz pierwszy raz zaprosiłem Go do swego serca.
Pierwszy raz autentycznie wyznanie w sercu  i ustami spowodowało, że lęk prze jutrzejszym dniem, lęk przed życiem przyszłym – minął.
Dziękuję Panu Bogu, że mnie tu przyprowadził.
Mateusz, 23 lata

Rozpoczynam Nowe Życie z Panem Jezusem jako moim Panem, Królem
i Zbawicielem. Doznałam potwierdzenia i umocnienia w wierze. Bóg mnie kocha i wiem, że uzdolnił mnie do służby na Jego chwałę. Ponieważ nie powołuje uzdolnionych, lecz uzdalnia powołanych. Czuję, że Pan ma dla mnie plan na dalsze moje życie. A ja jestem Mu za to wdzięczna  i otwarta na propozycje. Bogu niech będą dzięki, że tu trafiłam.
Teresa, 45 lat

Poczułam się bardzo kochana przez Boga. Czuję się napełniona Duchem Świętym. Czuję, że bardzo chcę współzależeć do wspólnoty i że wspólnota jest mi potrzebna, by się rozwijać duchowo i być bliżej Boga.
Wiem, że Bóg jest najważniejszą Osobą w moim życiu. On mnie kocha taką, jaką jestem i chce mojego dobra.
Chcę sama głosić moimi czynami chwałę Boga i przybliżać ludzi do Niego.
Bóg zmienił moje życie!
Napełnił mnie Duchem Świętym. Inaczej widzę świat.
Chwała Panu!
Ewa, 26 lat