Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Słowo Jezusa ciągle jest przy tobie.

Podczas kursu wyruszyłam w drogę razem z Ewangelistami. Starałam się iść za Jezusem słuchając Go gdy nauczał tłumy jak i, gdy wychodził na spotkanie z konkretnym człowiekiem. Otrzymywałam różne słowa, które pochłaniałam i ,które stawały się dla mnie rozkoszą i radością, bo imię Twoje zostało wezwane nade mną Panie Zastępów, Królu mój i Boże! Amen.

Justyna lat 26