Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Rozważania - 2 Księga Królewska 6-7

Propozycja do rozważań na podstawie 2 Księgi Królewskiej dla Katolickiej Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej „Dom na Skale” we Wrocławiu 16.02.-23.02.2011r.

2 KSIĘGA KRÓLEWSKA

 

Wypłynięcie siekiery  2Krl 6, 1-7

Zdarzenie to może wydawać się banalne i bez znaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że siekiera w tamtych czasach była bardzo drogim narzędziem ze względu na wysoką cenę żelaza. Przesłanie opowiadania nie koncentruje się na samym cudzie, ile na obecności proroka, która kolejny raz okazuje się opatrznościowa. Cudowne wypłynięcie siekiery odzwierciedla z jednej strony niezwykłą moc Elizeusza, z drugiej zaś pokazuje, że niezbędna jest współpraca proszącego o pomoc.

Wzięcie Aramejczyków do niewoli 2 Krl 6, 8-23

Elizeusz na nowo wkracza w życie polityczne królestwa Izraela. Dysponując wyłącznie Bożym słowem, wpływa na bieg wydarzeń, które wydają się zależne jedynie od stosunków politycznych i działań militarnych. Izrael obronił się przed atakiem nie dzięki sile swojej armii, ale dzięki słowu Elizeusza, który w porę ostrzegł króla Izraela o planowanym ataku. Przekonany, że losami narodów kieruje sam Bóg, prorok nie tylko ocala miasto, ale każe również oszczędzić wziętych do niewoli żołnierzy aramejskich. Tym samym uchyla regułę świętej wojny, która miała za cel całkowite zniszczenie przeciwnika. Swoją wyjątkową decyzją darowania życia agresorom Elizeusz zapowiada nową etykę, opartą na danym przez Jezusa prawie miłości nieprzyjaciół (Mt 5, 43-48).

 

  1. Czy gdy prosisz o pomoc również jesteś aktywny w działaniu podjętym przez pomagającego Tobie? Czy raczej liczysz, że on wykona całą pracę za Ciebie, a Ty mu za to podziękujesz?
  2. Czy umiesz współpracować? Czy raczej wolisz działać sam? A może wolisz stać obok i się przypatrywać?
  3. Czy okazujesz miłosierdzie swoim nieprzyjaciołom? Czy cieszy Cię ich cierpienie, które według Ciebie dotyka ich „sprawiedliwie”?