Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jan - listopad 2016, Wrocław

W dniach 9-13 listopada w Bardzie Śląskim odbył się kurs Jan - trzeci z kursów pierwszego etapu formacji SESA. Był on organizowany przez naszą Szkołę Ewangelizacji św. Piotra i Pawła przez członków wspólnot "Dom na Skale" i św. Charbela. W kursie uczestniczyło łącznie 36 osób (w większości z Wrocławia i okolic).

Jezus w trakcie kursu pokazywał, jak można zostać Jego uczniem - przemieniał serce i zapalał pragnieniem uczestniczenia w Jego misji. Wielu uczestników doświadczyło głębokiego spotkania z Mistrzem, który uzdrawiał i formował.

Chwała Panu!

 

Więcej zdjęć na naszym profilu facebook, a świadectwa poniżej :)

 

 

Agnieszka, 42 lata

Decyzję o przyjeździe na kurs podjęłam późno, 2 dni przed jego rozpoczęciem. Czułam, że uczestnictwo w kursie będzie się wiązało z podjęciem kolejnej decyzji, żeby "pójść do przodu". Drugi dzień kursu był dla mnie trudny, nie ze względu na treści kursu, tylko z powodu moich wewnętrznych "blokad". W modlitwie poprosiłam Jezusa o zabranie z mojej głowy tych myśli, które nie pochodzą od Niego, a które utrudniają mi wejść w kurs. Potem było tylko lepiej :)

Wiem, że udział w kursie był bardzo dobrą decyzją. Kurs był dla mnie "duchowo" piękny!

Zrobiłam kolejny krok do przodu w mojej formacji, w chodzeniu z Jezusem.

Teraz mam przekonanie, że Jezus naprawdę mnie wybrał, ukochał i chce mnie kształtować, przemieniać i prowadzić. Chce, bym była Jego uczniem - uczniem, który wzrasta, ale też głosi Jezusa i formuje innych. Chcę wytrwać, Jezu :)

Chwała Panu!

 

Michał, 39 lat

To był trudny dla mnie kurs. Jego treści będą jeszcze długo we mnie działały, zanim je wszystkie zrozumiem i z pokojem serca przyjmę.

- Najważniejszą informacją/doświadczeniem/prawdą było uświadomienie sobie znaczenia słów Jezusa: "Idźcie i czyńcie podobnie" - że to nie chodzi o podobne łamanie się chlebem, picie wina, miłowanie bliźnich (choć to też), ale to że mamy iść, głosić Królestwo Boże, Bożą miłość, zbawienie Jezusa innymi.

- Nie możemy miłości Jezusa i prawdy o Jego zmartwychwstaniu zatrzymywać dla siebie.

- Przecież chcemy czynić dobrze innym, zatem mówmy im o zbawieniu, by mogli żyć wiecznie w Królestwie Bożym już tu na ziemi.